31. NFM Musica Polonica Nova

Mini Opera Projekt in Wroclow/Poland
Works by Tomasz Skweres: Desiderium, Katarzyna Dziewiątkowska: Bajka, Joanna Woźny: Krajobraz Śnięty and Mateusz Ryczek: Poławiacz Cieni.
http://www.nfm.wroclaw.pl/